Kosten & Vergoeding

Voor een psychologisch consult van 45 minuten hanteert Praktijk Pon een tarief van 90 euro.
Bij Praktijk Pon wordt psychologische zorg geboden binnen de Basis GGZ. De Basis GGZ is bedoeld voor mensen met lichte tot matige psychische klachten. Deze zorg valt in het basispakket en wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Let op: voor deze zorg betaal je het eigen risico voor de zorgverzekering. Als de verwijzer (doorgaans de huisarts) inschat dat je baat kan hebben bij psychologische zorg in de Basis GGZ, krijg je een verwijsbrief naar Praktijk Pon. Tijdens het intakeproces wordt bepaald of er sprake is van een diagnose die behandeld kan worden in de Basis GGZ. De periode van behandeling is doorgaans redelijk kort.
De volgende zorgtrajecten worden aangeboden:

 • Onvolledig behandeltraject (1 tot 2 gesprekken)
 • Kort (3 tot 5 gesprekken)
 • Middel (5 tot 8 gesprekken) of
 • Intensief (8 tot 11 gesprekken)

PraktijkPon heeft contracten met de meeste grote zorgverzekeraars.
Indien er geen contract is, kom je alsnog in aanmerking voor 60 tot 100% vergoeding.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met je zorgverzekeraar of met de Nederlandse Zorg Autoriteit (www.nza.nl).

Vergoeding Mindfulness training:
Sommige verzekeraars vergoeden via de aanvullende verzekering een Mindfulnesstraining. Aan die vergoeding zijn wel voorwaarden verbonden.
Eén voorwaarde is dat de Mindfulness trainer een volledige en geaccrediteerde opleiding gevolgd moet hebben en is aangesloten bij een erkende beroepsvereniging. Barbara Pon voldoet aan deze voorwaarde, ze is geregistreerd als VMBN categorie 1 trainer, registratienummer 2017972.
Op de website van Zorgwijzer vind je meer informatie over verzekeraars en polissen die een mindfulnesstraining vergoeden.

Kwaliteitsstatuut
Vanaf 1 januari 2017 is binnen de Basis GGZ het kwaliteitsstatuut van kracht. Hierin wordt door elke zorgaanbieder aangegeven hoe de zorg bij hen is georganiseerd. Het kwaliteitsstatuut van Praktijk Pon is in te zien op de praktijk.

Samenwerkingsverband

Praktijk Pon werkt graag samen.

Samenwerkingspartners:

Blue Birds
Barbara geeft op deze locatie haar Mindfulness trainingen. Dit is een Zentrum voor body&mind waar onder meer yoga, massage en mindfulness wordt aangeboden.
Louise Wentstraat 186
1018 MS Amsterdam
www.blue-birds.nl

Petra Balke
Petra is GZ-psycholoog en past onder meer EMDR en Accepance and Commitment Therapie toe.
Ze is gespecialiseerd in de behandeling van eetstoornissen, angst en depressie.

Mirjam Ebbing
Mirjam is Mindfulness-based psycholoog en past onder meer coaching, lichaamsgerichte- en mindfulness based therapie toe.
Ze is gespecialiseerd in de behandeling van stressklachten en trauma.
Mirjamebbing.nl

Afzeggen

Afspraken dienen uiterlijk 1 werkdag, 24 uur, van tevoren afgezegd te worden.

Later of niet afgezegde afspraken worden in rekening gebracht (50 euro).

Privacy & Klachtenregeling

Klik hier voor mijn privacy verklaring

Wanneer je het gevoel hebt dat je er niet uit komt met mij, dan kan je contact opnemen met de klachtencommissie van de NVGzP (nederlandse vereniging voor gz-psychologen). Kijk voor meer informatie op de website van de nvgzp.nl.

 

Afwezigheid & Crisis

In geval van mijn afwezigheid en/of crisis kan je contact opnemen met:

 • De huisarts en buiten werktijden de centrale huisartsenpost (tel. 088-0030 600). Je wordt dan verbonden met de huisartsenpost van het OLVG.
 • De Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam (tel. 020-5235433).
 • Alarmnummer 112
 • Bij suïcidaliteit: 0900-0113
  www.113.nl

Wachttijd

De wachttijd bedraagt momenteel 6 weken.

Richtlijnen Praktijk Pon
 • Bij klachten zoals verkoudheid of als het praktisch niet uitkomt, laat het me uiterlijk een uur voor de sessie weten, dan stuur ik de link om te beeldbellen via Therapieland.
 • We houden 1,5 meter afstand van elkaar en schudden geen handen.
 • Gelieve niet plaats te nemen in de wachtkamer; de deur staat open zodat je door kunt lopen of als nodig wacht even op de gang.
 • Ik bied helaas niks te drinken aan, maar neem gerust zelf iets mee.
 • Als mogelijk geen gebruik maken van het toilet.