Cognitieve Gedragstherapie (CGT)

Cognitieve Gedragstherapie (CGT) is een combinatie van twee vormen van psychotherapie: cognitieve therapie en gedragstherapie.

Rond 1950/1960 ontstond de gedragstherapie die zich voornamelijk richtte op het doorbreken van gedragspatronen die emotionele problemen in stand kunnen houden. Later rond 1960/1970 kwam de cognitieve therapie erbij. Cognitieve therapie gaat vooral uit van de invloed van het denken op het gevoelsleven en het doen. Door bewustwording van en vervolgens het leren doorbreken van negatieve gedachtepatronen ontstaat een meer positieve invloed op gevoelens en gedrag.

Bij deze therapievorm werken cliënt en therapeut nauw samen, er is zowel een actieve rol van de therapeut als van de cliënt. Opdrachten die de cliënt buiten de sessies om uitvoert horen bij deze therapievorm.

Bij PraktijkPon maken we middels cognitieve gedragstherapie samen een analyse van je problemen. Bij aanvang ligt de focus op bewustwording en het vergroten van inzicht in de emotionele problemen. Hierbij is er ook aandacht voor het ontstaan van (probleem)patronen vanuit het verleden die in het heden een rol spelen. Vervolgens wordt gewerkt aan het vinden van nieuwe gedragsvormen (nieuwe ‘copingstijlen’) om met de problemen om te gaan, het leren om je minder te laten beïnvloeden door negatieve gedachtepatronen. Belangrijk in dit hele cognitief gedragstherapeutische proces is het leren toelaten van je emoties (emotieregulatie) en het vergroten van zelfacceptatie.

Cognitieve Gedragstherapie (CGT)

Cognitieve Gedragstherapie (CGT) is een combinatie van twee vormen van psychotherapie: cognitieve therapie en gedragstherapie.

Rond 1950/1960 ontstond de gedragstherapie die zich voornamelijk richtte op het doorbreken van gedragspatronen die emotionele problemen in stand kunnen houden. Later rond 1960/1970 kwam de cognitieve therapie erbij. Cognitieve therapie gaat vooral uit van de invloed van het denken op het gevoelsleven en het doen. Door bewustwording van en vervolgens het leren doorbreken van negatieve gedachtepatronen ontstaat een meer positieve invloed op gevoelens en gedrag.

Bij deze therapievorm werken cliënt en therapeut nauw samen, er is zowel een actieve rol van de therapeut als van de cliënt. Opdrachten die de cliënt buiten de sessies om uitvoert horen bij deze therapievorm.

Bij PraktijkPon maken we middels cognitieve gedragstherapie samen een analyse van je problemen. Bij aanvang ligt de focus op bewustwording en het vergroten van inzicht in de emotionele problemen. Hierbij is er ook aandacht voor het ontstaan van (probleem)patronen vanuit het verleden die in het heden een rol spelen. Vervolgens wordt gewerkt aan het vinden van nieuwe gedragsvormen (nieuwe ‘copingstijlen’) om met de problemen om te gaan, het leren om je minder te laten beïnvloeden door negatieve gedachtepatronen. Belangrijk in dit hele cognitief gedragstherapeutische proces is het leren toelaten van je emoties (emotieregulatie) en het vergroten van zelfacceptatie.